Připravujeme nové školení zaměřené na ovládání taxametru

Online školení zameřené na ovládaní různých typů taxametru.