Otázky a odpovědi – FAQ

Zde naleznete nejen spoustu užitečných odkazů, které Vám více usnadní Váš nový start, ale hlavně odpovědi na vaše nejčastější otázky.

U jednodenního kurzu Vám v naší učebně vysvětlíme co je to a jak funguje taxislužba v ČR, jaké jsou její úskalí. Dáme vám rady jak postupovat při přípravě na taxi zkoušku z místopisu a práva.
Prakticky si vyzkoušíte práci s taxametry Torola 4 a Torola 5.
Denně sledujeme stránky Magistrátu hlavního města Prahy a úpravy zahrnujeme do našeho výukového programu.
Ne bohužel, zkoušky vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy, my Vás však vyškolíme a připravíme tak, abyste tyto zkoušky vykonali napoprvé.
Máme vypracované kompletní otázky z místopisu a právních předpisů ve dvou provedeních:

 • cvičné testy se všemi vypracovanými otázkami
 • závěrečné testy, které simulují testy u zkoušek na MHMP

I u Vašich špatných odpovědí vždy zpětně zjistíte odpovědi správné.
Dále máme detailně zpracované odpovědi k praktické části z taxametru a to u modelů Torola 4 a Torola 5

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Náležitosti řidiče taxislužby

 1. Průkaz způsobilosti řidiče
 2. Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.

 3. Zkoušky MHMP
 4. Zkoušky pro získání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby skládá žadatel podle ust. § 8a odst 4 zákona o silniční dopravě před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Dopravní úřad Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) je tedy příslušný vyzkoušet žadatele, kteří mají trvalý pobyt v Praze.

 5. Školení řidičů
 6. Školení řidičů je další související a zároveň povinnou náležitostí pro výkon řidiče taxislužby. Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

 7. Lékařské potvrzení
 8. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „posudek“) vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

Novela zákona 111/1994 Sb. platná od 1.5.2013, s sebou přinesla plno změn týkajících se taxametrů ve vozidlech taxislužby.
V současné době je možné vykonávat taxislužbu jak s vozidlem vybaveným taxametrem, tak i bez.

Samozřejmě, že ano. Obec nad 20.000 obyvatel dle platného zákona 111/1994 Sb., je oprávněna obecně závaznou vyhláškou stanovit řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru nebo právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky a stanovit způsob provádění zkoušky, dobu platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky.Jednodenní kurz

školení v naší učebně

Seznámíte se s aktuálními informacemi o provozování taxislužby na území hlavního města Prahy. Procvičíte si zkušební otázky z místopisu a právních předpisů. Budete také prakticky proškolení v obsluze taxametru.

 • místopis
 • právní předpisy
 • praktické ukázky taxametrů
 • 48 hodin online testu
PODROBNÝ POPIS

Online kurz

online příprava na zkoušky

Dvoudenní online kurz cíleně zaměřen na budoucí řidiče vozidel taxislužby. Školení Taxiškola Online můžete provádět kdykoli a kdekoli. Stačí mít připojení k internetu, nemusíte tak docházet do žádného školícího střediska.

 • přístup na 1, 2 týdny nebo 1 měsíc
 • místopis
 • právní předpisy
 • videonávody k taxametrům
PODROBNÝ POPIS

Taxi konzultace

individuální doplnění znalostí

Můžete si zdokonalit praktickou znalost obsluhy taxametru nebo si před zkouškou zopakovat otázky z místopisu a právních předpisů. Stávající řidiči můžou tuto konzultaci nastavit dle svých požadavků např. řešení správního řízení, přestupků atd.

 • individuální poradenství
 • pokuty a přestupky
 • seznámení s taxametrem
PODROBNÝ POPIS